Thursday, December 10, 2009

Just e kurzen Comment!

Et war eng Freed den Owend ze gesin, dass ganzer 59 Leit sech opgrond vun Facebook - well soss hun ech keng Reklam gemach - op mein Blog ageloggt hun!!
Merci fir den Intérêt an och fir Commentairen, hei an am Facebook.
Ech kucke mol op meng Disziplin stark genug ass fir weider zefuhren.- Ech si schliesslech net all Dach vum Irger gedriwen :-) !

No comments: