Friday, December 18, 2009

Europa liberalséiert sech endlech - zum Deel

Do ass an dem bis lo nach déif katoulesche Sèden vun Europe eng stetig awer positiv Entwecklung ze gesin, an bezug op d'Freihét vun de Menschen.
Eleng haut, liesen ech dass a Portugal homo Mariagen erlabt sin/gin, (och wann och do d'Adoptioun fir sou Mariagen nach net op ass), an am Noperland Spunien gouf gescht am Parlament d'Ofdreiwung bis zur  14. Woch erlabt.
Besonnesch den Sozialist Zapatero schengt mat Courage a starkem Wellen, um gesellschaftleche Niveau vu senger Majoritéit am Parlament e gudde Gebrauch ze machen!
Gleichzeiteg liese mer dann, dass an Irland de Beschof vu Limerick vu lauter Sex Skanalen a sengem Bistum, sengem Popst zu Roum d'Demissioun agereecht huet!
Ass dat net deen, dee noach viroa kurzem an der Echternoacher Basilika mat seine knoastige Pouten, d'Sprenger voan der Echternoacher Sprangprozessiun geseent hott??

1 comment:

Nina said...
This comment has been removed by the author.