Tuesday, December 15, 2009

Claude Turmes: a hydrogene car, Mr Schwarzenegger???


De Kopenhagener highlight vun haut:
Op YouTube ass rem e kukkeswerten Video vun de moien virun engem Hotel zu Hopenhagen.  De video gouf vun Letzeburger gemach di mam Claude Turmes do zesummewaren, an hirem Blog no hu se virum Hotel eng Reih Autoen opfuren gesin, fir den Schwarzie mat senger Suite ofzehuelen.
Eng "Journalistin ? " huet dem Austro-Kalifornier di extrem wichteg Fro gestallt, wi em d'Wieder zu Kopenhage giff gefalen, an deen huet dorop sein typescht amerikanescht Politikergeschwafels geentwert. 
Zum Schluss huet just nach gefeelt "I love you all!" oder "Gaad bless you".


An ir den Governer du an seng gepanzert Caross geklommen ass, huet eisen Claude Turmes eng vill mi intelligent Fro geruff, op déi selbstverständlech keng Entwert mi koum:  
Is this a hydrogene car Mr Schwartzenegger??
Et héiert een eisen grengen Europadéputéierten ganz kloer  um Schluss vum video :-)