Saturday, October 23, 2010

DokteschStreik ???

Ech si net gescheit genuch fir ze verstoen, virwat d'Dokteren streiken! Ech net!

Ech hun hir Gespréicher an der Press an op der Tele vefollegt. An ech hu lo och den Projet de Loi gelies, em deen et geet! - Neen, net alles, ma dach zimlech grendlech iwerflunn.   An et schengt mir en ausféierlech préparéierten Text ze sin, de mir no gesondem MenscheVerstand ausgeseit.  Ech kennen ausserdem de Mars di Bartholomeo als en éierleche, gudd Motivéierten Tipp mat gesondem MenscheVerstand. An ech kennen och der Dokteren, di sou equipéiert sin.
Ech weess awer och dass et wéineg Berufsstänn get,(ausser weitgehend eisen Lehrer di sech "Professer" nennen), di sou weit vun dem normale Birger a senger Alldeeglechkeet ewech bewegen.
Secher get et do Ausnahmen: ech hu mer sou eng Doktesch erausgesicht. An ech kennen och anerer vun der gudder Zort. Ech hun awer nach net nogefrot, ob déi streiken.

Ech well awer e ganz klore Statement machen:

D'Dokteren hun entweder komplett Onrecht an deser Saach, 
oder se machen eng extrem schlecht Kommunikatioun!En haarsträubend Beispill vu geschter Metteg:

No comments: